Kázání:

Název Datum Autor Velikost Stažení
Neuvidíteli zázraky neuvěříte18.12.2011_ _.__MB Stáhnout
Bible zdroj Božího slova11.12.2011_ _.__MB Stáhnout
Otovo svědectví04.12.2011Ota K.__MB Stáhnout
Následujte spravedlnost04.12.2011_ _.__MB Stáhnout
Stvoření světa27.11.2011_ _.__MB Stáhnout
Řecko13.11.2011Víťa Š.__MB Stáhnout
Církev20.11.2011Marek B.__MB Stáhnout
Jarobeám30.10.2011Marek B.__MB Stáhnout
Dělat23.10.2011_ _.__MB Stáhnout
Svědectví16.10.2011Marek B.__MB Stáhnout
Poslušnost02.10.2011Jarek J.__MB Stáhnout
Křesťanství18.09.2011Marek B.__MB Stáhnout
Zahradní kázání29.08.2011David F.__MB Stáhnout
Co do srdce zaseješ to sklidíš00.05.2011D.F.__MB Stáhnout
Nepal00.05.2011_ _.__MB Stáhnout
Popularita00.05.2011Jarek J.__MB Stáhnout
Přestal jsem se modlit a nic se nestalo08.05.2011Marek B.27MB Stáhnout
Velikonoční kázání24.04.2011Víťa Š.35MB Stáhnout
Miluj bližního svého jako sebe sama17.04.2011Ota K.58MB Stáhnout
Co tě naplní, a neb jak jednat s hořkostí duše10.04.2011Tonda K.40MB Stáhnout
Boží sláva03.04.2011David F.37MB Stáhnout
Zázraky - Boží zásah do chodu věcí27.3.2011David F.17MB Stáhnout
Žalm 520.3.2011Marek B.37MB Stáhnout
Ezau (nebuďte k Bohu lhostejní)13.3.2011Víťa Š.36MB Stáhnout
Modlitba6.3.2011Tonda K.42MB Stáhnout
Dávání27.2.2011Víťa Š.16MB Stáhnout
Jsi boží chlouba20.2.2011Tonda K.40MB Stáhnout
NTM + svědectví Elišky Krmelové13.2.2011-52MB Stáhnout
Modlitba jako zbraň duchovního boje6.2.2011Pavel Neústupný53MB Stáhnout
O Ježíši30.1.2011Jarek J.46MB Stáhnout
Vděčnost23.1.2011Tonda K.44MB Stáhnout
Co to znamená žít s Bohem16.1.2011Dan D.10MB Stáhnout
Odpuštění ATM2011 - zahájení9.1.2011Erik P.5MB Stáhnout
1M16 Bůh se vkládá do našich problémů, ale zodpovědnost z nás nesnímá2.1.2011Víťa Š.11MB Stáhnout
Vděčnost26.12.2010Tonda K.11MB Stáhnout
David a hřích 2 Sam 11 kap12.12.2010Víťa Š.46MB Stáhnout
Lukáš 23.32-43 (evangelizační)5.12.2010Marek P.34MB Stáhnout
Ďábel, Ježíš a Bůh28.11.2010David F.48MB Stáhnout
Římanům 8.18 a násl.21.11.2010Víťa Š.56MB Stáhnout
Meč slova14.11.2010Honza K.64MB Stáhnout
Napětí mezi Božím jednáním a nedokonalostí života7.11.2010Víťa Š.52MB Stáhnout
Jan 12.kap. Tužte po Ježíši 31.10.2010Toník K.50MB Stáhnout
Mojžíšův stánek 24.10.2010David F.41MB Stáhnout
Život pozemský, život věčný 17.10.2010Toník K.48MB Stáhnout
Královna ze Sáby a král Šalamoun I 10.10.2010Víťa Š.55MB Stáhnout
Bůh, který mění plány 03.10.2010Karel Ř.43MB Stáhnout
Mojžíš - povolání do služby (Kdo jsem? Kdo jsi ty? - Bůh) 26.9.2010David F.36MB Stáhnout
Mocné požehnání - uzlové body našich životů 19.9.2010Marek B.27MB Stáhnout
Král Šalamoun - stavba chrámu - bilancování 5.9.2010Víťa Š.45MB Stáhnout
Boží zbroj 3 7/2010David F.38MB Stáhnout
O žalmech 16.5.2010David F.41MB Stáhnout
Výzva k modlitbám 9.5.2010David F.35MB Stáhnout
Nevěra-pověra-bezbožnost (dle knihy Abakuk) 25.4.2010Marek B.39MB Stáhnout
Ovoce Ducha svatého - Gal 5 11.4.2010David F.35MB Stáhnout
Ježíšovo vzkříšení 4.4.2010Víťa Š.21MB Stáhnout
Duch svatý 28.3.2010Toník K.54MB Stáhnout
Členské shromáždění 21.3.2010_77MB Stáhnout
Sbor - O přenesení Boží schrány do Jeruzaléma, aneb na potřetí se to povedlo. (Jaký je náš vztah k Bohu?) 14.3.2010Víťa Š.36MB Stáhnout
Duch Svatý v našem životě 28.2.2010T.K.,D.F.,V.Š.62MB Stáhnout
Jan 9 kap Ježíš je Boží syn 21.2.2010Toník K.37MB Stáhnout
O manželství 2/2 14.2.2010Toník K.14MB Stáhnout
O manželství 1/2 7.2.2010David F.,Víťa Š.15MB Stáhnout
Je Bůh neviditelný ? 31.1.2010Víťa Š.9MB Stáhnout
Tisícileté království 24.1.2010Jarek J.8MB Stáhnout
Mat 13.8 ...Podobenství o rozsévači (Jaký užitek neseme?, Pochopení principů) 17.1.2010Dan D.10MB Stáhnout
2 Sam 21... (modlitba a důsledky našeho konání) 10.1.2010Víťa Š.11,4MB Stáhnout
Video - vystoupení dětí 20.12.2009 .183MB Stáhnout
Kniha Soudců 13.12.2009Marek B.9,6MB Stáhnout
Jak důvěrněji poznat Ježíše Krista 6.12.2009Toník K.8,5MB Stáhnout
kázání Víťa Š. 22.11.2009Víťa Š.9,7MB Stáhnout
kázání David F. 15.11.2009David F.24,6MB Stáhnout
Večer pro přátele - Je Bůh ? 8.11.2009Víťa Š.7,8MB Stáhnout
Bdělost a připravenost1.11.2009Marek P.7,2MB Stáhnout
Marek Prosner11.10.2009Marek P.40MB Stáhnout
Boží zbroj4.10.2009David F.10MB Stáhnout
Pavel Neústupný13.9.2009Pavel N.19MB Stáhnout
Jak bylo na táboře s kázáním6.9.2009Marek B.15MB Stáhnout
Modlitba21.6.2009David F.9MB Stáhnout
Poklad v nebi - Lukaš 12.kap14.6.2009Víťa Š.8MB Stáhnout
Příběh evangelisty Hasana14.6.2009Víťa Š.1MB Stáhnout
Betlémská kaple - Apsolutní pravda7.6.2009David F., Toník K.8MB Stáhnout
Modlitba J.A.Komenského7.6.2009David F.1MB Stáhnout
Večeře Páně s modlitbou sv.Patrika7.6.2009Jirka a Vlaďka S.1MB Stáhnout
Vezměte své jho.....24.5.2009Víťa Š.7MB Stáhnout
2.Petropa 3.kap.(Pamatujte na slova proroků)17.5.2009David F.10MB Stáhnout
Krize26.4.2009David F.11MB Stáhnout
Slovo a jeho moc19.4.2009Marek B.10MB Stáhnout
Rok 2008 a osum kamenů4.4.2009Toník K.4,6MB Stáhnout
Členské shromáždění4.4.2009 --- 13MB Stáhnout
O uctívání - video AVI4.4.2009 --- 27MB Stáhnout
Chléb života J 6.15 n29.3.2009Víťa Š.9MB Stáhnout
káže host Michal Krchňák22.3.2009Michal Krchňák12MB Stáhnout
Jak prakticky naplnit Boží vůli15.3.2009Toník K.11MB Stáhnout
Wycliffeovi překladatelé1.3.2009 --- 16MB Stáhnout
Uzdravení u rybníka Bethesdy Jan 5 kap.15.2.2009Víťa Š.12MB Stáhnout
O chození11/2008Toník K.15MB Stáhnout